Pistes-Solidaires

pistes-solidaires

Pistes-Solidaires, со седиште во југозападниот дел на Франција, е здружение кое ги развива своите проекти и акции според 4-те столба на образованието на УНЕСКО: да научиш да знаеш, да научиш да бидеш, да научиш да правиш, да научиш да живееш заедно и со другите. Образованието оди рака под рака со отвореноста кон светот и разбирањето на локалните/глобалните меѓузависности. Работиме на интеркултурно учење и глобално образование, доведувајќи ги луѓето од различно потекло да ги прифатат другите, без оглед на нивната религија, сексуалната ориентација, социјалната класа или возраста. Работата на Pistes-Solidaires се заснова на Целите за одржлив развој (SDG). Нашата работа се развива преку 3 сектори: 1/ МОБИЛАЦИЈА НА МЛАДИ И СТУДЕНТИ: Нашата работа со младите е фокусирана на развој на патеки за учење преку образовна мобилност во Европа и во светот. Овие патеки се искуствено учење преку волонтирање и практикантство во странство. 2/ СОЦИЈАЛНИ И ОБРАЗОВНИ ИНОВАЦИИ: Истражувањето и иновациите на социјалните и образовните полиња се во срцето на оваа област на работа. Ние создаваме образовни, социјални или социо-културни ресурси со цел подобро да одговориме на потребите што се појавуваат во општеството за време на транзиција. 3/ ЕВРОПСКО ДРЖАВЈАНСТВО: Од 2013 година, од Европската комисија сме означени како Europe Direct. Нашите мисии: да информираме, советуваме, да направиме ЕУ, нејзините земји-членки, нејзиното функционирање, нејзината важност и нејзиното влијание врз нашиот секојдневен живот да бидат разбрани и познати.”

Read more

Associated partners of Pistes Solidaires

collectif social web

The Collectif Social Web is an association, based in Bayonne, whose aim is to use digital technologies as a driver for development, training and promotion for an under-represented public in the web economy.

Every week, we run workshops in our offices to support, mediate and train people in digital tools.

We regularly organise events around digital culture: Repair Café, use of free software, Install Party (Linux), conferences/debates… for all audiences.

Finally, we are setting up intensive digital training programmes. A “Frankly Web School” accessible to all inhabitants of priority neighbourhoods, without any diploma requirements.

Read more