Η IDP European Consultants (IDP) είναι μια Μικρή & Μεσαία Επιχείρηση, που ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1995 από εταίρους που εργάζονται στις Βρυξέλλες για θέματα ΕΕ από το 1991: αυτό δίνει στην IDP 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνή έργα και συμπράξεις αριστείας. Η αποστολή της IDP είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ μέσω της ένταξης στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

 

Η IDP προωθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του κοινωνικοοικονομικού οικοσυστήματος της ΕΕ που αποτελείται από ΜΜΕ, Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο τομέα. Η IDP ειδικεύεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στους τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, των ΤΠΕ, της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Εκτός από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η IDP είναι επίσης ένας πάροχος κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα: η IDP αναπτύσσει και εφαρμόζει εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης για θέματα της ΕΕ (θεσμικά όργανα και πολιτικές της ΕΕ, προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ κ.λπ.), διαχείριση έργων και Επιχειρηματικότητα, εγκάρσιες ικανότητες και απασχολησιμότητα, παρέχοντας περισσότερες από 1.000 ώρες εκπαίδευσης σε περισσότερους από 500 εκπαιδευόμενους ετησίως.