Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας, ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.


Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει διάφορα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της μνήμης και των δεξιοτήτων μάθησης των ηλικιωμένων, καθώς και την εξοικείωση με πρακτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές, διάφορες κρατήσεις κ.λπ. Μέσα απο αυτή την εκπαίδευση, αναμένουμε να βελτιώσουμε τη γνωστική ικανότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η μεγάλη ευελιξία του τεχνολογικού εργαλείου θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης να ποικίλλει για να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες εκμάθησης (π.χ. ξένες γλώσσες έναντι καθημερινών υπηρεσιών κ.λπ.)
Παραδοτέα Έργου

Στην πράξη, τα κύρια αποτελέσματα που θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου DISK και με την ολοκλήρωσή του είναι:
IO1: Ανοιχτή Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών Πόρων: θα παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε όλο το υλικό της διδασκαλίας και κατάρτισης που θα μεταφορτωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για όλα τα διαφορετικά κοινά, ο οδηγός συμμετοχής στην κοινότητα κ.λπ.)
IO2: Γνωστικό περιεχόμενο κατάρτισης: παιχνίδια και κουίζ για γνωστική εκπαίδευση θα αποτελούν μέρος ενός πλήρους πακέτου. Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να εφαρμοστούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού προγράμματος και έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν τις γνωστικές ικανότητες και την ευκαμψία του εγκεφάλου των ηλικιωμένων.
IO3: Οδηγός και πολιτικές συστάσεις: αυτό περιλαμβάνει μια πολιτική σύσταση και κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική χρήση των εργαλείων που δημιουργούνται για τους ηλικιωμένους.
Ευρωπαϊκό Έργο Disk
Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας , ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική κατάρτιση

Ξεκλειδώστε το μέλλον με τις κατευθυντήριες γραμμές μας για ηλικιωμένους! Κάντε κλικ παρακάτω για να κατεβάσετε την περίληψη των μελλοντικών μας κατευθυντήριων γραμμών για να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τα αποτελέσματα αυτού του έργου.

Λήψη της περίληψης:

Συστάσεις πολιτικής

Βοηθήστε να διαμορφώσουμε το μέλλον της φροντίδας ηλικιωμένων με τις Συστάσεις πολιτικής μας! Κατεβάστε την περίληψη των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης για όλους.

Κατεβάστε τη Σύνοψη των Συστάσεων: