Η Mathemagenesis είναι μια ελληνική εταιρεία που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το προσωπικό της αποτελείται από επαγγελματίες στη διοίκηση επιχειρήσεων, τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, τους μηχανικούς υπολογιστών και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η Mathemagenesis είναι ένας πάροχος e-Learning με εθνικούς πελάτες και ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν σε προγράμματα της ΕΕ.

Η Mathemagenesis έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα της τεχνολογικής μάθησης από την αρχή της, σχεδιάζοντας και παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στη μάθηση.

Η Mathemagenesis έχει αναπτύξει πάνω από 50 διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης σε πληθώρα θεμάτων που συνδημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς σχεδιαστές, εκπαιδευτές, ειδικούς περιεχομένου και επαγγελματίες στους τομείς τους. Η εταιρεία επίσης εξειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης Virtual Instructor-Led (VILT) σχεδιάζοντας και φιλοξενώντας διαδικτυακές εκδηλώσεις ζωντανής εκπαίδευσης (διαδικτυακά σεμινάρια) προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης. Πέρα από τον ρόλο της ως πάροχο e-Learning περιεχομένου, η εταιρεία έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη πλατφορμών eLearning που καθιστούν τη μάθηση απλή και ασυνήθιστα καινοτόμο  φέρνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

R & D ομάδα της Mathemagenesis εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

 

 • Emerging Technologies in Education
 • Informal Learning
 • eLearning R & D
 • Instructional Design
 • Virtual Instructor- Led Learning
 • Mobile Learning
 • Social Learning
 • Game Based Learning
 • eLearning Systems Design & Development
 • Learning Analytics
 • Digital Marketing in Education