Associated Partners of E-Seniors

e-juniors

E-Juniorsσυνεργάζονται με τους E-Seniors από την ίδρυσή τους, καθώς οι δύο οργανισμοί έχουν τους ίδιους κοινωνικούς στόχους: κοινωνική συνοχή, καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού, μείωση του ψηφιακού χάσματος και προώθηση της διαδικτυακής κουλτούρας.

More info

m3cube

M3Cube είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στο Παρίσι και εστιάζοντας σε ζητήματα μεταξύ των γενεών και στην επιχειρηματικότητα. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα και είναι προνομιακός εταίρος των E-Juniors και E-Seniors.

More info

Associated Partners of Community Development Institute, CDI

Association Lifelong Learning Network ασχολείται με έργα που οδηγούν στην ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.

Όραμα: Μακεδονία, οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα με μορφωμένους και απασχολούμενους ανθρώπους.

Αποστολή: Ενίσχυση των ικανοτήτων των παρόχων υπηρεσιών για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και βιώσιμης ανάπτυξης κατάλληλα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας.

Στόχοι: Ανάπτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, μείωση της ανεργίας στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Υποστήριξη δομών, οργανισμών και ιδρυμάτων για τη βιώσιμη εκπαίδευση ενηλίκων.

vinegra

Vinegra Com Tetovo είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ορίζεται και δηλώνεται επίσης ως κοινωνική επιχείρηση, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της Μακεδονίας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στις καλύτερες δυνατές και προσιτές τιμές. Η Vinegra Com δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όντας εταίρος μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων με έδρα την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και εταιρειών.

adora

ADORA – Τέτοβο είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων και των ατόμων, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Ο σύλλογος Adora ξεκίνησε το 2010 με στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και να επηρεάσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο δήμο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματός της, η Adora δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 • Πρόγραμμα δια βίου μάθησης,
 • Πρόγραμμα για το κράτος δικαίου και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης,
 • Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης,
 • Πρόγραμμα για την αυτοσυντήρηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων,
 • Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος,
 • Δραστηριότητες στο πλαίσιο άλλων δικτύων και ενώσεων

Associated Partners of IT Solutions For All

arrabal-aid

ARRABAL-AID είναι ένας κοινωνικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η αποστολή μας, απο το 1992, είναι να εργαζόμαστε για την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, υποστηρίζοντάς τους με μέτρα και δράσεις που επηρεάζουν το κοινωνικό περιβάλλον. Πρέπει να φροντίζουμε όλους τους ανθρώπους και να φροντίζουμε για την ποιότητα που παρέχουμε στις υπηρεσίες μας, κάνοντας το άτομο που εξυπηρετείται να φεύγει από την οντότητά μας έχοντας ικανοποιήσει το αίτημά του.

tribeka

Tribeka παρέχει τις καλύτερες εργασιακές εμπειρίες, μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια και σεμινάρια για φοιτητές και ενήλικες. Η Tribeka είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει αξία σε κάθε πτυχή της κατάρτισης και της μαθησιακής κινητικότητας.

Ως συνεργάτης σχολείων από όλη την Ευρώπη έχει γίνει ο καλύτερος και πιο επιτυχημένος ισπανικός οργανισμός παροχής εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Με μια επαγγελματική και αφοσιωμένη ομάδα, η Tribeka διασφαλίζει τη συνέπεια και την ποιότητα, παρέχοντας υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης σε επαγγελματικά εξαιρετικά πρότυπα.

Ως μέρος της ETN International, η Tribeka μοιράζεται και συμβάλλει προς την κατεύθυνση ενός σαφούς οράματος σχετικά με την ισχυρή μαγεία πίσω από τη μάθηση και την κατάρτιση σε ένα διεθνές περιβάλλον.

The Association for the Service of Research and Technology είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική ένωση που σχεδιάζει και διαχειρίζεται έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και σε τοπικό επίπεδο από το 1989.

Από την ίδρυσή της το 1989, η ASIT έχει προωθήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολυάριθμων καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. Η ASIT έχει επίσης διαχειριστεί άμεσα προγράμματα χρηματοδότησης για τεχνολογικές υποδομές, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων κ.λπ.

Associated Partners of IHF

ESSEI ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα επαγγελματιών στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των Κοινωνικών Επιστημών. Αποστολή της ESSEI είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.Για την επιδίωξη του στόχου της, η ESSEI διεξάγει επίσης έρευνα και ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών τάσεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το ESSEI προωθεί την ένταξη στην ΕΕ με:

 1. Δημιουργία γνώσεων: Η ESSEI διεξάγει έρευνα και ανάλυση των πολιτικών και ρυθμιστικών τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η ESSEI φιλοξενεί στρογγυλές τράπεζες και συνεδρίες καταιγισμού ιδεών μεταξύ επαγγελματιών και παράγει άρθρα, σημειώματα πολιτικής και ενημερωτικά δελτία για τα πιο σημαντικά ζητήματα και θέματα που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
 2. Ανταλλαγή γνώσεων: ESSEI είναι επίσης μια πλατφόρμα για τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα ιδρυτικά μέλη της ESSEI είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των υποθέσεων της ΕΕ και διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες επίσης κινητοποιούνται για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 3. Διαμεσολάβηση για εταιρικές σχέσεις: Η ESSEI ως πλατφόρμα δικτύωσης για τη διευκόλυνση και τη μεσολάβηση για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Χάρη στην εδραιωμένη εμπειρία των μελών της, η ESSEI έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί σημαντικές δραστηριότητες προβολής και διάδοσης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως:

 • Εντοπισμός ενδιαφερομένων μερών: σκιαγράφηση, εντοπισμός και κινητοποίηση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών από την κοινότητα της πρακτικής και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ,
 • Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και στρατηγικών διάδοσης και αξιοποίησης: Η ESSEI έχει παγιωμένη εμπειρία στον σχεδιασμό εκστρατειών προβολής και προβολής για τη διάδοση πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων,
 • Εφαρμογή δραστηριοτήτων διάδοσης: ανάπτυξη και ανάπτυξη στοχευμένων δραστηριοτήτων διάδοσης για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και την προσέγγιση του κοινού-στόχου με τα καταλληλότερα μέσα επικοινωνίας.

More info

Associated Partners of IDP European Consultants

The European Platform for International Cohesion (EPIC) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε στην Ιταλία στις αρχές του 2020 με σκοπό να αξιοποιήσει την εμπειρία των μελών της που προέρχονται από διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά υπόβαθρα για την προώθηση των αξιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της.

Ο πυρήνας της ένωσης είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της οικειοποίησης των θεμελιωδών εννοιών της συνοχής που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EPIC ιδρύθηκε από τα μέλη του ως ένα κίνημα βάσης για να αντιμετωπίσει το κύμα του αντι-ευρωπαϊκού αισθήματος που άρχισε να πλήττει το όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης για να προωθήσει με μικρές αλλά συγκεκριμένες δράσεις τις αξίες της ευρωπαϊκής συνοχής.

Το EPIC διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και ομάδων πολιτών για να παρέχει συγκεκριμένα και πολύτιμα παραδείγματα των πολλών θετικών ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εμπνεύσει το σύνολο του πληθυσμού και να μοιραστεί τις αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να προωθηθεί η δέσμευση μεταξύ διαφόρων ομάδων-στόχων, από τη νεολαία έως τους ηλικιωμένους.

More info

CIRCLE ιδρύθηκε το 2017 από μια ομάδα επαγγελματιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με σκοπό να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τη δημιουργία διεθνών δικτύων συνεργασίας, καθώς και για τη διευκόλυνση διεθνών δικτύων και διασυνοριακών έργων. Το CIRCLE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες με διεθνή εμπειρία άνω των 15 ετών στον καθορισμό και την υλοποίηση έργων για την προώθηση των διεθνών και πολιτιστικών ανταλλαγών, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τον σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης, τη δικτύωση, τη διαχείριση έργων, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το CIRCLE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και προβολής για να προσεγγίσει διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως οι φορείς χάραξης πολιτικής, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης αφορούν τις ειδικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με σκοπό να προσελκύσουν την ενεργό συμμετοχή των εταίρων εντός και εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

More info

Associated Partners of Mathemagenesis

The Greek National Coalition for Digital Skills & Jobs είναι μια πρωτοβουλία με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, που παρέχει ένα ευνοϊκό οργανωτικό περιβάλλον στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το οποίο λειτουργεί ως προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.Συγκεντρώνοντας τους ελληνικούς εθνικούς φορείς ως μέλη κάτω από την ίδια ομπρέλα, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα.

Για τον σκοπό αυτό, το Greek National Coalition, υπό την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε συνεργασία με σημαντικούς εθνικούς φορείς, έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει ένα λειτουργικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων για την απόκτηση ή την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, να προωθήσει την ανάπτυξη και να βοηθήσει τα καλύτερα και λαμπρότερα ταλέντα να λάμψουν.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης, των στρατηγικών, των βέλτιστων πρακτικών και των πολιτικών στην Ευρώπη, που εφαρμόζονται για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ηγεσίας, τη δημιουργία Digital Skills στον δημόσιο τομέα, την παροχή σύγχρονων συμβούλων σταδιοδρομίας και καθοδήγησης, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σταδιοδρομία στον τομέα των ICT, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια των ICT, την ενθάρρυνση μιας πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς από την ηλεκτρονική τεχνολογία.

More info

collectif social web

Collectif Social Web είναι μια ένωση, με έδρα τη Μπαγιόν, που έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες ως μοχλό ανάπτυξης, κατάρτισης και προώθησης για ένα κοινό που δεν εκπροσωπείται επαρκώς στη διαδικτυακή οικονομία. Κάθε εβδομάδα, διοργανώνουμε εργαστήρια στα γραφεία μας για την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και την κατάρτιση ατόμων στα ψηφιακά εργαλεία. Διοργανώνουμε τακτικά εκδηλώσεις γύρω από τον ψηφιακό πολιτισμό: Repair Café, use of free software, Install Party (Linux). Τέλος, δημιουργούμε προγράμματα εντατικής ψηφιακής κατάρτισης. Ένα “Frankly Web School”, προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους των γειτονιών προτεραιότητας, χωρίς απαιτήσεις διπλώματος.

More Info