Терминот активно стареење се користи за да се опише процесот на одржување на субјективната благосостојба, менталното и физичкото здравје и, се разбира, социјалната вклученост. Технички, активното стареење е процес низ кој поминува секој. Меѓутоа, најчесто луѓето постари од шеесет години се главната фокус група. Активното стареење е дефинирано од Светската здравствена организација (СЗО) како “процес на оптимизирање на можностите за здравје, учество и безбедност со цел да се подобри квалитетот на животот како што луѓето стареат“

Централни идеи за активно стареење се сознавање, здравје и благосостојба. Тоа се должи на фактот дека тие се важни делови од нашите животи, без разлика колку години има една личност. Овие идеи остануваат исти, но начинот на усвојување се менува според возраста на секој човек. Младите мажи и жени на возраст од 20 или 30 години имаат сосема поинаков поглед на здравјето и благосостојбата од мажите и жените на возраст од 60 или 70 години..

Се разбира, на младите им е многу полесно да постигнат социјална вклученост. На младите им е многу полесно да најдат работи што ќе им помогнат да постигнат совршено здравје и благосостојба. Младите имаат толку многу различни опции и тие можат да ги прават работите сами без да им треба помош и напор од другите.

Постарите луѓе ги прават работите малку потешко. Најмногу поради возраста, но и поради обврски, понекогаш не можат да ги прават работите што ги сакаат, како вежбање на дневна основа или да бидат дел од одреден тип на група. Од таа причина, постарите луѓе честопати сметаат дека не се дел од општеството, живеат изолирано и не се фокусираат на своето здравје или благосостојба.

Обврска на општеството на секоја земја е да се погрижи да го направи она што е неопходно за да промовира активно стареење и да им помогне на постарите луѓе повторно да станат активни членови на општеството. За жал, локалното општество на многу европски држави не е доволно подготвено. Добро е што Европската Унија ја сфаќа важноста на активното стареење и го промовира на секој чекор.

Европските проекти како COLABOR-ACTIVE се фокусираат на зголемување на вештините на постарите лица и нивните заедници. Со постигнување на тоа, ќе се осигура дека на постарите луѓе ќе им се даде можност да ги користат овие новостекнати вештини за повторно да влезат во активните делови од општеството и да станат поактивни. Во исто време, нивните заедници ќе се зајакнат бидејќи ќе добиваат повеќе вредни членови и, генерално, поголема поддршка.

Концептот на активно стареење е многу важен. Работи за луѓето, како и за заедницата и на крајот за целото општество. Ако сакате да станете силен поддржувач на активното стареење, можете. Само погрижете се да ја понудите вашата помош на луѓето на кои им е потребна и да им помогнете да станат поактивни, пред се за себе, а потоа за општеството..

About Author