– Vasilis Kratidis

Како што се зголемува животниот век, брзото стареење на населението во Европа продолжува да расте. Според Евростат, до 2050 година, секој четврти човек ќе има над 65 години.

● Социјалните политики за старите лица во Европа често го занемаруваат доживотното учење, и покрај фактот што одржливоста на системите за социјална заштита се потпира на автономијата и …

Read more Дигитални вештини за Европа која старее: Да се биде млад во Европа денес

На 24-ти јуни 2022 година, проектните партнери присуствуваа на вториот транснационален состанок во рамки на DISK, проект кофинансиран од Програмата Еразмус плус на Европската комисија, која обединува 8 партнери од 6 земји (Франција, Италија, Белгија, …

Read more Втор транснационален проектен состанок DISK

Терминот активно стареење се користи за да се опише процесот на одржување на субјективната благосостојба, менталното и физичкото здравје и, се разбира, социјалната вклученост. Технички, активното стареење е процес низ кој поминува секој. Меѓутоа, најчесто луѓето постари од шеесет години се главната фокус група. Активното стареење е дефинирано од Светската здравствена организација (СЗО) како “процес …

Read more Концепт на активно стареење

Како што се зголемува животниот век, во Европа се зголемува бројот на населението кое старее. Според Евростат, до 2050 година, едно од четири лица ќе има над 65 години; социјалните политики за старите лица во Европа често го занемаруваат доживотното учење, и покрај фактот што одржливоста на системите за социјална заштита се потпира на автономијата …

Read more Дигитални вештини за Европа која старее , формирање на интернет идентитетот на проектот DISK

Back to top