Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, οι εταίροι συμμετείχαν στην τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου DISK, μιας πρωτοβουλίας που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το DISK συγκεντρώνει 8 οργανισμούς από 6 διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα, με οικοδεσπότη τον Ισπανό εταίρο ITSFA.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της εξέλιξης του έργου και των διανοητικών αποτελεσμάτων του, ιδίως του IO4. Μετά τον έλεγχο της κατάστασης της πλατφόρμας, οι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις δραστηριότητες δοκιμής και επικύρωσης και καθόρισαν ένα χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων πολιτικής.

Οι εταίροι που είχαν ήδη πραγματοποιήσει συνεδρίες, ανέφεραν ότι συγκέντρωσαν θετικά σχόλια από την ομάδα-στόχο. Οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ικανοποιημένοι από την κατάρτιση που ανέπτυξε η κοινοπραξία και επιβεβαίωσαν ότι το περιεχόμενο των ενοτήτων θα τους βοηθήσει να καλύψουν το κενό των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και θα τους υποστηρίξει σε ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία.

Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για τους εταίρους να αρχίσουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό επίπεδο και να καθορίσουν μια σαφή στρατηγική για τη διασφάλιση της προβολής και της βιωσιμότητας των πόρων του DISK σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

About Author