Μνήμη

Τα διαφορετικά είδη μνήμης

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να μπαίνει σε ένα δωμάτιο και να συνειδητοποιείτε ότι δεν μπορείτε να θυμηθείτε γιατί μπήκατε εκεί;

Mnemonics: Στρατηγικές για την βελτίωση της μνήμης

Η μνήμη είναι μια λειτουργία που τείνει να εξασθενεί με την ηλικία. Ειδικότερα, η ικανότητα διαχείρισης και διατήρησης νέων πληροφοριών, αλλά και η δυνατότητα ανάκτησής τους από την μνήμη όταν τις χρειαζόμαστε μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η μέθοδος PQRST: Πως να μάθεις καλύτερα και ευκολότερα

Σε αυτήν την ενότητα οι στόχοι θα εισαχθούν στο μοντέλο PQRST (Προεπισκόπηση, Ερώτηση, Ανάγνωση, Περίληψη, Δοκιμή).

Εκτελεστικές λειτουργίες

Βελτιώνοντας τις αναλυτικές σας δεξιότητες: δημιουργία σεναρίων για εκτελεστικές γνωστικές λειτουργίες

Η δημιουργία σεναρίων (γνωστή και ως στοχασμός σεναρίου και ανάλυση σεναρίων) είναι μια μέθοδος που προέρχεται από τη στρατιωτική νοημοσύνη.

Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στο παραγωγικό συλλογισμό και τρόπους για να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας στη λήψη αποφάσεων

Αυτό το μάθημα θα εισαγάγει την έννοια των δεξιοτήτων του παραγωγικού συλλογισμού και μερικές χρήσιμες ενέργειες για την ενίσχυσή τους.

Αντίληψη

Διαφορετικοί τύποι αντίληψης και τρόποι βελτίωσης των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασής σας

Η αντίληψη επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πάντα γύρω μας, αλλά πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα;

Τα γνωστικά ερεθίσματα

«Το πρόβλημα με τους ανθρώπους είναι ότι βλέπουν το σύμπαν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους και όχι με τα μάτια τους»Boris Cyrulnik

Προσοχή

Βελτιώνοντας τη διανοητική σας ικανότητα: εστίαση και προσοχή για ηλικιωμένους

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να συμβάλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρύνει τον ρόλο των ηλικιωμένων στη σημερινή κοινωνία, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Πώς η Τέχνη και ο Διαλογισμός βελτιώνουν την προσοχή

Η ανθρώπινη δεξιότητα διατήρησης της προσοχής σε βάθος χρόνου είναι περιορισμένη και επίπονη, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται επιρρεπής στην κόπωση, τα κενά και τις διακυμάνσεις όταν πρόκειται για παρατεταμένη ενασχόληση με ένα αντικείμενο.

Πού είναι ο Γουόλι: Διατηρώντας την οξυδέρκειά σας στην τρίτη ηλικία

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε για την οπτική προσοχή και τις δεξιότητες οπτικής αναζήτησης, και πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι οπτικής αναζήτησης «Πού είναι ο Γουόλι;».