Меморија

Различни видови на меморија

Дали некогаш сте се нашле себеси во ситуација како влегувате во соба и да сфатите дека не можете да се сетите зошто воопшто сте влегле?

Мнемоники: стратегии за подобрување на меморијата

Меморијата е функција која има тенденција да слабее со возраста. Конкретно, со текот на времето се намалува способноста за задржување и зачувување на нови информации, но и способноста да ги вратиме како меморија кога ни се потребни.

PQRST метод: како да учите побрзо и подобро

Во овој модул учесниците ќе бидат запознаени со PQRST моделот (Преглед, Прашање, Читање, Резиме, Тест).

Извршни Функции

Работа на аналитичките вештини: креирање сценарија за извршни когнитивни фукции

Креирањето сценарија (познато како размислување за сценарија и анализа на сценарија) е метод кој произлегува од военото разузнавање.

Како да ги подобрите вештините за дедуктивно расудување и начини да ги зајакнете вештините за донесување одлуки

Овој курс ќе претстави концепт на вештини за дедуктивно расудување и некои корисни активности за нивно зајакнување.

Перцепција

Различни видови на перцепција и начини за подобрување на интерактивните вештини

Перцепцијата влијае на начинот на којшто гледаме сè околу нас, но како всушност функционира?

Когнитивни дразби

“Проблемот кај луѓето е во тоа што тие го гледаат универзумот преку нивните идеи, наместо преку нивните очи”Борис Цирулник

Внимание

Работете на вашата ментална кондиција: фокус и внимание за возрасните

Примарната цел на овој модул е да придонесе кон целта на Европската унија да ја прошири улогата на постарите лица во денешното општество преку подобрување на нивните дигитални компетенции.

Како уметноста и медитацијата го подобруваат вниманието?

Човечкиот капацитет да го задржи вниманието со текот на времето е ограничен и напорен, и е склон кон замор, пропусти и флуктуации со продолжено ангажирање.

Наоѓање на Валдо: Останете остроумни на постара возраст

Во овој модул ќе научите за визуелното внимание и вештините за визуелно пребарување, поточно за играта за визуелно пребарување „Каде е Валдо?“.