– Non classifié(e)

Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας, ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει διάφορα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της μνήμης και των δεξιοτήτων μάθησης των ηλικιωμένων, καθώς και την εξοικείωση με πρακτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές, διάφορες κρατήσεις κ.λπ. Μέσα απο αυτή την εκπαίδευση, αναμένουμε να βελτιώσουμε τη γνωστική ικανότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η μεγάλη ευελιξία του τεχνολογικού εργαλείου θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης να ποικίλλει για να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες εκμάθησης (π.χ. ξένες γλώσσες έναντι καθημερινών υπηρεσιών κ.λπ.)

Read more

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

Avec l’augmentation constante de l’espérance de vie, la part des seniors dans la population européenne ne cesse de croître. Selon Eurostat, une personne sur quatre aura plus de 65 ans d'ici 2050.

Les politiques sociales pour les personnes âgées en Europe négligent souvent l'apprentissage tout au long de la vie, et ce malgré le fait …

Read more Compétences numériques pour une Europe vieillissante:Être jeune en Europe aujourd’hui

Le terme vieillissement actif est utilisé pour décrire le processus de maintien du bien-être subjectif, de la santé mentale et physique et, bien sûr, de l'inclusion sociale. Techniquement, le vieillissement actif est un processus par lequel tout le monde passe. Cependant, il est généralement utilisé pour les personnes de plus de 60 ans qui constituent …

Read more Le concept de vieillissement actif

Le 24 juinth 2022, E-Seniors a participé à la deuxième réunion transnationale du projet DISK, cofinancé par le programme Erasmus Plus de la Commission européenne. Il réunit 8 partenaires de 6 pays différents (France, Italie, …

Read more <strong>Compétences </strong><strong>numériques pour une Europe vieillissante: E-Seniors a participé à la deuxième</strong>

Le 22 septembre 2022, les partenaires ont participé à la troisième réunion transnationale du projet DISK, une initiative cofinancée par le programme Erasmus Plus de la Commission Européenne. DISK rassemble 8 organisations de 6 pays différents (France, …

Read more Compétences numériques pour une Europe vieillissante:troisième réunion transnationale du projet DISK

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés

Back to top