– Uncategorized

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

On January 12, 2021, IHF asbl joined the online Kick-Off Meeting of Digital Skills for an Ageing Europe, a Project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, which brings together eight Partners from six countries (Belgium, France, Greece, Italy, the Republic of North Macedonia, and Spain). The Kick-Off Meeting, hosted by E-SENIORS: INITIATION …

Read more IHF asbl joined the online Kick-Off meeting of Digital Skills for an Ageing Europe, a project co-financed by the Erasmus+ Programme

As a term, active ageing is used to describe the process of maintaining subjective well-being, mental and physical health and, of course, social inclusion. Technically active ageing is a process everyone goes through. However, it is usually people well above sixty years old that are the main focus group. Active ageing is defined by the World Health Organization (WHO) as ‘’the …

Read more The concept of active ageing

DISK_Logo

On June 24th 2022, all partners joined the second transnational meeting of DISK, a Project co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Commission, which brings together 8 Partner from 6 countries (France, Italy, …

Read more Digital Skills for an Ageing Europe: All partners joined the second Transnational Project Meeting of DISK.

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés